Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qweRozlúčka - Ballagás

26.mája 2017 sa lúčili so školou žiaci študijného odboru hotelová akadémia.

asd asd

wqedas Fotky

Modernizácia teoretického a praktického vyučovania - Az elméleti és a szakoktatás modernizációja

Az iskolánk ebben az iskolai évben ismét pályázatot nyujtot be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által, 2016-ban meghirdetett pályázat keretében. Az elnyert pénzügyi támogatást az elméleti és a szakoktatás modernizációjához szükséges, illetve a szakképzés fejlesztését, a szakismeretek és készségek elsajátításának támogatását célzó eszközök beszerzésére lett fordítva. A mezőgazdasági, élelmiszeripari és IT eszközök tehát a mezőgazdasági szakirányok, illetve az élelmiszer-ipari szakmunkásképzés keretében megvalósuló oktatás javítását segítik elő.

kem kem

Fotky

Zahraničná odborná prax v Taliansku - Miláno - Erasmus+ 2017 - Külföldi szakgyakorlat Olaszországban

Miesto : biofarma Cascina Santa Brera, Taliansko Účastníci : žiaci učebného odboru agromechanizátor , opravár

kem kem

Fotky

Zahraničná prax v Maďarsku - Budapešť - ERASMUS+ 2017 - Külföldi szakgyakorlat Magyarországon

Žiaci našej školy zo študijného odboru hotelová akadémia a z učebných odboroch kuchár, čašník, servírka sa v dňoch14.1.2017 – 04.02.2017 zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Cieľovou destináciou bolo Maďarsko, konkrétne hlavné mesto Budapešť.
Žiaci boli rozdelení na tri miesta výkonu odbornej praxe do:
1. Hotela St. George Residence & Hotel, Budapešť
2. do hotela Rubin Wellness & Conference Hotel, Budapešť
3. Reštaurácie Gundel kft, Gundel Károly, Budapešť

kem kem

Fotky

 

Protidrogový deň - 24.5.2017 - Drogellenes nap

Aktivity: - triednicka hodina / beseda /vyplňovanie dotazníka - príprava plagátov - predstavenie tanečnej skupiny The Shoes Street dance crew. Chlapci nám predviedli rôzne streetové tanečné štýly. Cieľom predstavenia bolo vytváranie pozitívneho vzťahu mladého človeka k trvalým spoločenským hodnotám vytváraním nových foriem kultúry a umenia. - premietanie výchovného filmu s tematikou kyberšikany

asd asd

Fotky

25. ročník JUVYR - Bratislava INCHEBA - JUVYR kiállitás - Pozsony

V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil 25. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Na jedinečnom festivale, na ktorom sa zišli žiaci základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, nemohli chýbať ani žiaci našej školy, ktorí prezentovali odborné zručnosti v potravinárskych profesiách.
Podujatie bolo aj skvelou príležitosťou priblížiť vzdelávacie programy našej školy žiakom základných škôl, rodičom a verejnosti.
Poďakovanie patrí nielen žiačkam, ktoré reprezentovali našu školu , ale aj majsterkám odborného výcviku.

kep kepp

Fotky

Prezentácia ukážok "Dobrej praxe" v Piešťanoch - Pöstyéni bemutató

Naša škola sa zúčastnila v dňoch 20.-21. októbra 2016 na prezentácii ukážok "Dobrej praxe " v Piešťanoch, ktorú organizovalo združenie EUROPEA pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie EUROPEA International " Voda a klimatické zmeny ".
Žiaci našej školy prezentovali zemplínsku kuchyňu ,cukrárenské a pekárenské výrobky . O bohatý stánok prejavili návštevníci konferencie veľký záujem, čo nás samozrejme veľmi potešilo.

kep kepp

Fotky

Matematická súťaž - 25.5.2017 - Matematikai verseny

Dňa 25.5.2017 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž pod vedením Mgr. Angeliky Berkešovej. Najlepšími riešiteľmi boli títo žiaci:

Lilla Vargová a Kristína Urbanová I.N trieda – celk.úspešnosť 89%
Roland Kenés I.A trieda - celk.úspešnosť 86%
Erik Filip I.A trieda- celk.úspešnosť 86%

Úspešným riešiteľom srďečne blahoželáme!

asd asd

wqedas Fotky

Lyžiarsky výcvik - 20. - 24. február 2017

Lyžiarske stredisko Šport Centrum Lučivná SKI sa nachádza v obci Párnica. Zjazdové trate sú umiestnené v Národnom parku Malá Fatra v údolí rieky Zázrivka.

kem kem

Fotky

Vianoce 2016 - Karácsony 2016

kem kem

Fotky

10. ročník iBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Dňa 8.novembra 2016 v čase od 9.30 – 13.30 do kategórie Seniori sa zapojilo do súťaže 13 žiakov našej školy.Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Seniori je to 50 bodov.

kep kepp

Fotky

IV. Kuchár Zemplína - súťaž - IV. Zemplén szakácsa verseny

IV. ročník súťaže Kuchár Zemplína sa konal dňa 12.10.2016
v budove SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. 
V kategórii - juniorov vo varení jedál v súťažnej úlohe ,,Jeseň na tanieri´´ našu školu reprezentovala žiačka II.B triedy učebného odboru kuchár Leczová Katarína.
Do súťaže pripravila pečené kuracie prsia v tekvicovej placke , ktoré odborná porota napokon ohodnotila bronzovou medailou.Za pekný úspech ďakujeme a srdečne blahoželáme.

kep kepp

Fotky

Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch - Nagytarkányi Szent Márton fesztivál

Márton - napi Libagaliba Nagytárkányban

Víťazné menu pripravili opäť naši žiaci.
G r a t u l u j e m e !

kep kepp

Fotky

Medzninárodné stretnutie fanúšikov pecí

V roku 2015 firma „I-E-D Com s.r.o, Pec-maniak z Pribeníku“ navrhla a zrealizovala výstavbu pece, ktorá sa odvtedy využíva v rámci praktického vyučovania žiakov v potravinárskych ale aj gastronomických učebných odboroch.


A 7. kemencés találkozó 2016. július 8. – 10. között volt megrendezve, ahol Magyarországból, Csehországból, Romániából és persze Szlovákiából volt itt közel 200 kemencebarát. A három nap alatt közel 150 típusú ételt készítettek el, és nagyon jól érezték magukat az iskolában.

kemkem

Fotky
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design