Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe
21.ročník Májových jazdeckých pretekov v Pribeníku

27. mája 2018 za krásneho slnečného májového počasia sa opäť otvorili brány jazdeckého areálu Strednej odbornej školy v Pribeníku. Stredná odborná škola, ktorá má sídlo v historickej budove kaštieľa Majláthovcov sa stala dejiskom 21. ročníka jazdeckých pretekov v parkúre. Organizovanie Májovej ceny je dlhodobou tradíciou, ktorej základy položil samotný gróf Majláth József na prelome 19.a 20. storočia. V tejto iniciatíve mu pomáhali jeho manželka a Medzibodrožský dobročinný spolok. O zachovanie tejto ušľachtilej tradície sa usiluje vedenie Strednej odbornej školy v Pribeníku už niekoľko desaťročí. Riaditeľom súťaže aj v tomto roku bol Ing. Štefan Dubík, riaditeľ SOŠ v Pribeníku. Záštitu nad pretekmi prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Pri realizácií jazdeckých pretekov Stredná odborná škola každý rok spolupracuje so zastupiteľstvom obce Pribeník. Na 21. ročníku „Májovej ceny SOŠ Pribeník“ sa prezentovali slovenské aj zahraničné jazdecké kluby. Do súťaže sa prihlásilo 11 jazdeckých klubov s 32 koňmi a 27 jazdcami. O dodržanie a rešpektovanie pravidiel súťaže sa staral skúsený rozhodcovský zbor nominovaný Slovenskou jazdeckou federáciou. SJF v súčasnosti funguje pod vedením Ing. Vladimíra Chovana, ktorý tiež poctil túto udalosť svojou prítomnosťou. Jazdci sa mohli prihlásiť a vyskúšať si vlastné schopnosti v štyroch súťažných kategóriách. V jednotlivých súťažiach ich čakalo zdolávanie prekážok vo výške od 90 až po 120 cm. Dôležitou súčasťou jazdeckých pretekov boli aj otvorené súťaže pre juniorov a seniorov. Jazdci a ich kone súťažili za hodnotné vecné a peňažné ceny. Cenu starostu obce Pribeník Ing. Ernesta Fedora v kategórií „Z“ získal Gergő Garai z Maďarska na koni Mira. Cenu riaditeľa Strednej odbornej školy Pribeník v súťaži „ZL“ si odniesol jazdec menom Roland Kovács s koňom Ramiz Maximus. Cenu predsedu KSK odovzdal osobne predseda Ing. Rastislav Trnka víťazovi hlavnej ceny v najnáročnejšej kategórie skokov súťaže „L“ Jaroslavovi Sibalovi, jazdcovi JK Slovak Jumping Academy Prešov s víťazným koňom menom Arcadia „S“. Na preteky prijali pozvanie a odovzdávali pre víťazov pretekov finančné a vecné ceny riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Juraj Ďorko, ďalej riaditeľ kancelárie predsedu KSK JUDr. Boris Bilčák, hlavný kontrolór ÚHK KSK Ing. Ľubomír Hudák, poslanec NR SR Elemér Jakab a poslanci KSK, a to Gejza Sačko, Ing. Jozef Horváth, Csaba Furik a Marek Čižmár. Okrem športového zážitku sa mohli milovníci koní tešiť zo zaujímavých sprievodných programov. Nechýbalo tradičné vystúpenie maďarských čikóšov a KOCH PUSTA 5. Preteky spestreli aj ďalšie vystúpenia, medzi nimi prezentácia drezúry koní jazdkyňami Veroniky Dzurandovej a Denisy Szabóovej z jazdeckého klubu Mátyús Udvarház Eger. Na jazdecké preteky opäť privítala sympatická krotiteľka koní, Viktória Hamza z Maďarska. Organizátor súťaže, SOŠ Pribeník myslel aj na najmenších návštevníkov, ktorí si mohli vyskúšať nafukovacie hrady a vozenie na koníkoch. Diváci mohli tlieskať šikovným mažoretkám a obdivovať aj výstavu najmodernejšej poľnohospodárskej techniky a strojov výrobnej značky New Holland. 21.ročník jazdeckých pretekov, ktorý sa uskutočnil dňa 27.05.2018, navštívilo vyše 3000 divákov. Neklesajúci záujem o tradične najväčšie jazdecké podujatie Medzibodrožia potvrdzuje kultúrny a spoločenský význam tejto udalosti. Usporiadatelia sa preto budú snažiť naďalej udržať tradíciu organizovania Májových jazdeckých pretekov v obci Pribeník.

Autorka článku: PhDr. Monika Bálintová

Ďalšie fotky

VÝSLEDKY

 

asd asd asd asd asd asd

asd asd asd asd

 


Jazdecké preteky - Májová cena SOŠ Pribeník 2017 - 20. jubilejný ročník

V roku 1997 začala naša škola písať novodobú históriu jazdeckých pretekov v našom regióne, ktorou nadviazala na jazdecké preteky, ktoré tu v Pribeníku na prelome 19. a 20 storočia usporadúval gróf Majláth, bývalý majiteľ kaštieľa- dnes sídla našej školy - za účinnej podpory svojej manželky a Medzibodrožského dobročinného spolku.
Aj napriek veternému májovému počasiu sa takmer 3 000 divákov rozhodlo navštíviť jazdecký areál školy , aby sa pokochali krásou koní a šikovnosťou jazdcov na 20. - tom jubilejnom ročníku jazdeckých pretekov Májovej ceny SOŠ – Szakközépiskola v Pribeníku. 
Riaditeľom jazdeckých pretekov bol Ing. Štefan Dubík, riaditeľ SOŠ – Szakközépiskola v Pribeníku, a záštitu nad pretekmi aj v tomto ročníku prevzal predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Na jubilejnom ročníku sa prezentovali jazdecké kluby SJF prevažne z Košického a Prešovského kraja , ako aj jazdci z maďarských jazdeckých klubov. Celkom do jubilejného ročníka sa prihlásilo 18 JK so 42 koňmi a 32 jazdcami. Nad regulami súťaže dohliadal rozhodcovský zbor , ktorý pracoval v zložení:
hlavný rozhodca - Peter Mikulášik , rozhodcovia - MVDr. Radomír Stratil, Ing.Zuzana Horváthová a Bibiana Zacharová . Autorom parkúrov aj v tomto ročníku bol Tomáš Javorský. Jubilejný ročník ponúkal pre jazdcov nasledujúce súťaže: 
súťaž č.1- Skákanie v maskách ,
súťaž č.2- Cena generálneho riaditeľa Arriva Michalovce a.s.,
súťaž č.3 – Skok „Z“ - Cena starostu obce Pribeník,
súťaž č.4 – Skok „ZL “ – Cena riaditeľa SOŠ Pribeník, a 
súťaž č. 5 – Súťaž so stupňovanou náročnosťou
- Cena predsedu Košického samosprávneho kraja.
Škola sa každoročne s veľkým elánom a nadšením púšťa do samotných príprav pretekov. Výsledkom tímovej práce zamestnancov , žiakov školy a predstaviteľov obce Pribeník sú kvalitne pripravené preteky , parkúr a v neposlednom rade sprievodné akcie a bohatý program, ktorý zabáva divákov počas prestávok.
Miláčikom publika sa už stali maďarskí čikóši, ktorí sú na Májovej cene stálymi hosťami a svojimi bravúrnymi kúskami s koňmi zabávali aj v tomto roku.
Nováčikom v programe bola mladá, sympatická krotiteľka koní Hamza Viktória z Maďarska , ktorej vystúpenie bolo skutočným zážitkom a atrakciou. V programe vystúpila so 4 koňmi rôznej veľkosti a plemena a miesto na prezentáciu dostal aj pes. 
Divákov potešilo aj vystúpenie KOCH PUSTA 5 – išlo o bravúrnu ukážku piatich koní v záprahu a čikóša, ktorý postojačky poháňal kone. Nemenej zaujímavým bol aj program košickej jazdnej konskej polície a prezentácia drezúry koní maďarskými jazdkyňami Szabó Denisy a Silvie Šiškovej z JK Mátyús Udvarház Eger.
Sprievodnými akciami dňa bola aj jazdecká škola pre deti v priľahlom parku a výstava poľnohospodárskych strojov New Holand, ktorá sa nachádzala vedľa vstupnej brány jazdeckého areálu. 
Májová cena SOŠ Pribeník sa stala významným športovým , ale aj spoločenským podujatím, na ktorú každoročne zavítajú aj významné osobnosti. Na jubilejný ročník prijali pozvanie a odovzdávali víťazné ceny a poháre : Zdenko Trebuľa predseda KSK, o cenu ktorého jazdci bojovali v súťaži č. 5 so stupňovanou náročnosťou, Richard Raši poslanec NR SR a primátor mesta Košíc, poslanci NR SR - Robert Puci, Elemér Jakab, predstavitelia KSK – István Zachariáš / podpredseda KSK/, Ing. Štefan Kandráč /vedúci odboru školstva Úradu KSK , / Ing. Ľubomír Hudák / hlavný kontrolór Úradu hlavného kontrolóra KSK / , poslanci KSK – MUDr. Juraj Sobek , JUDr. Jaroslav Hlinka a Gejza Sačko – generálny riaditeľ Arriva Michalovce a.s. o cenu ktorého pretekali jadci v súťaži č. 2. 
Slovenskú jazdeckú federáciu reprezentovali Ing. Vladimír Chovan – predseda SJF a predsedkyňa Východoslovenskej jazdeckej oblasti Janka Rindošová, ktorí ocenili dobrú organizáciu a pripravenosť pretekov. Veľkú podporu pri organizácii pretekov poskytuje našej škole aj obecná samospráva a starosta obce Pribeník, ktorý je zároveň aj tajomníkom pretekov.
Májová cena má za sebou 20 ročnú tradíciu. Z roka na rok stúpa záujem jazdeckých klubov aj milovníkov koní. Úroveň pretekov sa neustále zvyšuje a naša škola aj v tomto roku zvládla svoju úlohu výborne, od občerstvenia až po technické zabezpečenie bola organizácia takmer bezchybná. Dúfame, že nasledujúce ročníky budú mať aspoň taký úspech , aký zaznamenali doterajšie preteky.

asd asd

asd asd

asd asd

wqedas Fotky

Výsledky


Jazdecké preteky - Májová cena SOŠ Pribeník 2016 - 19. ročník

Všetci, ktorí sa chceli  pokochať a oceniť krásu čistého plemena jazdeckých koní, či schopností jazdcov prišli dňa 22.mája 2016  do jazdeckého areálu Strednej odbornej  školy  - Szakközépiskola  v Pribeníku  na tradičné preteky v parkúrových skokoch koní.  Májová cena SOŠ  Pribeník , jej 19. ročník, pritiahol do areálu  školy okolo 4000 ľudí. Sily si zmerali 20 jazdci s 26 koňmi z 10 jazdeckých  klubov.
           Tradíciu jazdeckých pretekov zachováva  škola  aj vďaka  podpore Obecného úradu v Pribeníku, Košického samosprávneho kraja a štedrých sponzorov.  Už klasicky preteky zaštítil  predseda Košického samosprávneho kraja  JUDr. Zdenko Trebuľa.
Na 19. ročníku  JP sa prezentovali jazdecké kluby Slovenskej jazdeckej federácie prevažne z Košického a Prešovského kraja. Zo zahraničia to boli maďarské jazdecké kluby – JK Nyiregyháza a JK Kisvárda.
Preteky prebiehali  v štyroch kategóriách podľa výšky prekážok, začali sa otvorenou súťažou  juniorov a seniorov  . Ceny víťazom odovzdávali  hostia z Košického samosprávneho kraja  –  István Zachariáš - podpredseda KSK , Štefan Kandráč - vedúci Úradu KSK a  Ľubomír Hudák - hlavný kontrolór ÚHK KSK . 
Po vyhodnotení otvorenej súťaže nasledovalo slávnostné nastúpenie , predstavenie  jazdeckých klubov  a podanie hlásenia riaditeľovi pretekov Ing. Štefanovi Dubíkovi.  
V súťaži – parkúr stupňa „ Z “ do 100 cm súťažilo  14  jazdcov o cenu starostu obce Pribeník. Najlepší čas bez trestných bodov dosiahol  Hatvani Lajos  / Fortuna ,  JK Nyiregyháza -MR/,  po ňom nasledovali  Carla Kostková / Edison E. Nemasa, JK Gemgal, Rožňava /  a Dominika Töröková/ Aladin, JK-JMC  Lužany / . Ceny víťazom  odovzdali  starosta obce Pribeník Ernest Fedor a hostia . 
V parkúre stupňa „ZL“ – do 110 cm o Cenu riaditeľa SOŠ Pribeník sa najviac darilo maďarským jazdcom. O umiestnení na prvých priečkach rozhodovali len sekundy, tesným víťazstvom napokon aj v tejto súťaži triumfoval Hatvani Lajos /Fortina ,JK Nyiregyháza  – MR/, ktorému cenu odovzdal Ing. Štefan Dubík, riaditeľ školy a zároveň riaditeľ pretekov. Druhému a tretiemu miestu sa mohli tešiť jazdci Gáncos Péter / Fire – Qumano  / a Szélesi Ibolya / Lita /  obaja z  JK Nyiregyháza – MR . Úspešným jazdcom ceny odovzdávali hostia  - poslanci  KSK - Sačko Gejza ,  Juraj Sobek a Jaroslav Hlinka.  
Najobtiažnejšou súťažnou disciplínou pribeníckeho parkúru je súťaž stupňa „L“  o Cenu  predsedu KSK, pod  záštitou ktorého sa konajú preteky už niekoľko rokov.
  V tejto súťažnej disciplíne  sa výška prekážok upravuje  na 120 cm . Najväčšie zastúpenie v nej mali jazdecké kluby z Maďarskej republiky,  triumfoval Gáncos Péter/ Fire – Qumano, JK Nyiregyháza  – MR / , ktorý v rozoskakovaní získal lepší čas  a  hlavnú cenu  súťaže  prevzal  od podpredsedu KSK –  Istvána Zachariáša. Druhé a tretie miesto si vybojoval Tomáš Králik na koňoch Las Vegas a Lucky Luke / JK Gemgal , Rožňava/  . Vecné odmeny si prevzal od poslanca KSK   Jozefa Horvátha.

            Májovú cenu  spestrujú organizátori   sprievodným programom . Najväčšou atrakciou  tohoročných pretekov  bolo vystúpenie   maďarských čikóšov  - pastierov koní  , tzv. Puszta ötös  / Pusta five – Koch five  /. Bravúrna ukážka  piatich  koní v záprahu  a čikóša, ktorí postojačky poháňa kone ,  poskytla návštevníkom pretekov jedinečný zážitok  . 
Počas prestávok mohli diváci sledovať aj vystúpenie oddelenia  jazdnej polície odboru kynológie a hipológie  Prezídia Policajného zboru v Košiciach  . K dobrej zábave a atmosfére prispela aj hudobná skupina Nostalgia z Kráľovského Chlmca  a občerstvujúce  stánky, ktoré lákali divákov na rôzne špeciality slovenskej a maďarskej gastronómie.  Najmenší si mohli vybrať jazdu na poníkovi, skákací hrad  či rôzne šmýkačky . S veľkým záujmom sledovali aj   vystúpenie skupiny  historického šermu Sarus z Prešova.  
    Májová cena SOŠ Pribeník sa stala významným športovým podujatím  a má za sebou pozitívnu bilanciu. Organizátori sa tešia  na jubilejný  20. ročník  , na ktorý očakávajú   malých i veľkých milovníkov jazdeckého športu z blízkeho i vzdialeného okolia , aby si mohli vychutnať jazdecké majtrovstvo, krásne kone a šikovnosť jazdcov .
Mgr.Lattová Angela

asd

asdqwe
wqedas Fotky

Jazdecké preteky -   Májová cena SOŠ Pribeník - 18. ročník

V nedeľu dňa 17.mája 2015 na pravé poludnie  ožila naša škola tradičnou súťažou v parkúrových skokoch , ktorá sa do povedomia medzibodrožčanov dostala pod názvom Májová cena SOŠ Pribeník.
Pekné počasie a príjemná atmosféra sem prilákali bohatú divácku kulisu – vyše 3 000 divákov . Jazdecké preteky sa stali jedinečným  športovým a spoločenským podujatím v Medzibodroží, ktorým  nadviazala  naša škola SOŠ – Szakközépiskola  v Pribeníku  na preteky, ktoré  tu na prelome 19. a 20. storočia usporadúval  gróf Majláth, ktorý bol známy svojím žrebčincom lipických koní a organizovaním súťaží v parkúrových skokoch koní . 
Tradíciu sa škole darí udržiavať už 19 rokov / v r.1997- nultý ročník / najmä vďaka spolupráce a  podpory Obecného úradu v Pribeníku, Košického samosprávneho kraja a mnohých sponzorov. V úvodných ročníkoch, kedy zriaďovateľom školy bolo Ministerstvo pôdohospodárstva, mal záštitu nad pretekmi minister pôdohospodárstva, po zmene zriaďovateľa sa konajú jazdecké preteky v parkúrových skokoch koní  pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja .
Na 18. ročníku  JP sa prezentovali jazdecké kluby Slovenskej jazdeckej federácie prevažne z Košického a Prešovského kraja, v posledných rokoch sa pretekov zúčastňujú aj zahraničné jazdecké kluby najmä z Maďarska, Česka a Ukrajiny.
Do pretekov sa prihlásilo 10 jazdeckých klubov s 35 koňmi a 25 pretekárov.
Preteky prebiehali  v štyroch kategóriách podľa výšky prekážok, začali sa otvorenou súťažou  mladých jazdcov do 18 rokov a dospelých  - parkúr stupňa „ Z “  do 90 cm. Ceny víťazom odovzdávali  hostia z Košického samosprávneho kraja  – Ing. István Zachariáš - podpredseda KSK , Ing.Štefan Kandráč - vedúci Úradu KSK a Ing.Ľubomír Hudák.
Po vyhodnotení otvorenej súťaže nasledovalo slávnostné nastúpenie , predstavenie  jazdeckých klubov  a podanie hlásenia riaditeľovi pretekov Ing. Štefanovi Dubíkovi.  
V súťaži – parkúr stupňa „ Z “ do 100 cm súťažilo  22 jazdcov o cenu starostu obce Pribeník. Najlepší čas bez trestných bodov dosiahol Majláth Csaba / JK Nyiregyháza -MR/,  po ňom nasledovali Hatvani Lajos /JK Nyiregyháza – MR/ a Čorba Ľubomír/ JK Žrebčinec Veľký Šariš /. Cenu víťazovi odovzdal  starosta obce Pribeník Ing. Ernest Fedor.
V parkúre stupňa „ZL“ – do 110 cm o Cenu riaditeľa SOŠ Pribeník sa najviac darilo maďarským pretekárom . O umiestnení na prvých priečkach rozhodovali len sekundy, tesným víťazstvom napokon zvíťazil Majláth Csaba /JK Nyiregyháza  – MR/, ktorému cenu odovzdal Ing. Štefan Dubík, riaditeľ školy a zároveň riaditeľ pretekov. Druhému a tretiemu miestu sa mohli tešiť jazdci Hatvani Lajos a opäť Majláth Csaba / JK Nyiregyháza – MR /. Úspešným jazdcom ceny odovzdávali hostia Jakab Elemér – poslanec NR SR a poslanec KSK - Sačko Gejza.
Najobtiažnejšou súťažnou disciplínou pribeníckeho parkúru je súťaž stupňa „L“  o Cenu  predsedu KSK, pod  záštitou ktorého sa konajú preteky už niekoľko rokov.
  V tejto súťažnej disciplíne  sa výška prekážok stanovila  na 120 cm . Najväčšie zastúpenie v nej mali jazdecké kluby z Maďarskej republiky, napokon  však triumfovala sympatická východniarka  Knažiková Magdaléna /JK OPK Prešov /, koňom Nicolka , ktorá si  hlavnú cenu  súťaže  prevzala od podpredsedu KSK –
Ing. Istvána Zachariáša. Druhé a tretie miesto na stupni víťazov zaujali jazdkyne Szélesi Ibolya  /JK Nyiregyháza –MR / a Martočková Petra / JK Acer , Mlynica / . Vecné odmeny im odovzdávali poslanci KSK – Ing. Juraj Sobek a Ing.Jozef Horváth.

            Stredná odborná škola v Pribeníku  sa snaží každoročne prilákať divákov na Májovú cenu aj pestrým sprievodným programom . Atrakciou sú vystúpenia maďarských hortobágyskych čikóšov, teda pastierov koní. Tí, oblečení v tradičných krojoch - širokých modrých plátenných košeliach a nohaviciach, práskajúc bičom predvádzajú bravúrne kúsky jazdeckého umenia, drezúry  a poslušnosti koní. Práve Hortobágy je strediskom známeho hortobágyskeho chovu.  Miláčikom publika sa stal aj najmladší čikóš MR, ktorý jazdí už od svojich štyroch rokov, a so svojím otcom Fazekasom Lajosom sa zúčastňuje rôznych športových súťaží.
Počas prestávok mohli diváci sledovať aj vystúpenie oddelenia konskej  jazdnej polície v Košiciach  a ukážky drezúrneho jazdenia Szabó Denisy a Petry Pangrácovej z JK Szent László , Szentes z MR.
Diváci odmenili veľkým potleskom aj vystúpenie najmenších cvičencov voltížnej skupiny jazdeckého oddielu TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach , ktorý sa prvýkrát predstavili na pretekoch v minulom ročníku.   
K dobrej zábave a atmosfére prispela aj hudobná skupina Nostalgia z Kráľovského Chlmca  a stánky, ktoré lákali divákov na rôzne špeciality slovenskej a maďarskej gastronómie.  
   
            Májová cena SOŠ Pribeník sa stala významným športovým podujatím  a má za sebou pozitívnu bilanciu. Dobrá úroveň, príjemné prostredie a bohatý program uspokojili milovníkov jazdeckého športu z blízkeho i vzdialeného okolia , ktorí videli jazdecké majtrovstvo, krásne kone a mohli si vychutnať nevšedný zážitok


Mgr.Lattová Angela

viac fotiek


Májová cena SOŠ Pribeník - 17. ročník jazdeckých pretekov

Medzi najnavštevovanejšie podujatia Medzibodrožského regiónu nepochybne patria jazdecké preteky Májová cena SOŠ Pribeník. Tradičné jarné preteky parkúrového skákania koní každoročne prilákajú tisíce milovníkov koní a jazdeckého športu do jazdeckého areálu Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Pribeníku, ktorá sídli v malebnom prostredí historického kaštieľa. Aj keď obavy z nepriaznivého počasia boli na mieste, napokon sa však teplé lúče jarného slnka prebili cez zamračenú oblohu a preteky mohli prebiehať za príjemného májového počasia.
Do 17. ročníka Májovej ceny sa prihlásilo 16 jazdeckých klubov prevažne z Košického a Prešovského kraja, početné zastúpenie mali aj JK z Maďarska, ktoré sa na tomto podujatí s pravidelnosťou zúčastňujú. 
Po slávnostnom nástupe a podaní hlásenia sa otvorila súťaž pre juniorov parkúr ZM .V otvorenej súťaži dominovali hlavne dievčatá. Prvenstvo zaslúžene patrilo Monike Dombyovej / JK Koprivňák Rafajovce/, druhé miesto obsadila Barbora Lazoriková / JK Bechera Stropkov , tretie miesto patrilo Tamare Miklošovej / JK Noxwel Sečovce. 
Najviac obsadenou súťažnou disciplínov / 34 jazdcov /bola súťaž č. 2 , skok Z , kde súťažiaci zabojovali o Cenu starostu obce Pribeník. Najlepší čas sa podarilo zajazdiť Jurajovi Koprivňákovi /JK Koprivňák Rafajovce/, ktorý si cenu prevzal od starostu obce Pribeník Pavla Fülöpa. Druhú priečku výsledkovej listiny zaujal Kamil Kavčák /JKAJC Snina / , 3.miesto sa podarilo obhájiť Tamare Miklošovej /JK Noxwel Sečovce/.
V Parkúre ZL, v ktorom sa súťažilo o Cenu riaditeľa SOŠ Pribeník rozhodovali o prvých priečkach len malé rozdiely vo výslednom čase . Najviac sa darilo maďarskému jazdcovi Lajosovi Hatvanimu / JK Nyíregyhíza MR / , ktorý obhájil minuloročné prvenstvo a hlavnú trofej si prevzal z rúk usporiadateľa súťaže – Ing. Štefana Dubíka , riaditeľa školy. Na výsledkovej listine sa na ďalších priečkach umiestnili Tomko Patrik / JK Horst Kysta / a Krestová Daniela /JK Bechera Stropkov /. Víťazné poháre odovzdávali Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva Úradu KSK a poslanec KSK Gejza Sačko. 
Poslednou súťažnou disciplínou bola súťaž č.4 skok „L“ o Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja v ktorej pretekalo 9 jazdcov. Z prvenstva sa mohol opäť tešiť maďarský reprezentant Lajos Hatvani , tesne za ním nasledovali Juraj Koprivňák a Krestová Daniela. Ceny víťazom odovzdávali István Zachariáš – podpredseda Košického samosprávneho kraja a Jozef Juhász – druhý tajomník pretekov.
Májová cena SOŠ Pribeník sa stala mimoriadne obľúbeným športovým podujatím Medzibodrožia aj vďaka pestrému sprievodnému programu, o ktorý sa tento rok postarali opäť „čikóši “ z Maďarska.
Tí, v tradičnom hortobágyskom kroji - v modrých plátených košeliach a nohaviciach , širokých klobúkoch, práskajúc bičom predvádzali bravúrne kúsky jazdeckého umenia a drezúry koní. 

Skvelé vystúpenie predviedla aj voltížna skupina jazdeckého oddielu TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a členovia Oddelenia konskej jazdnej polície z Košíc. K dobrej zábave a atmosfére prispela aj hudobná skupina Nostalgia z Kráľovského Chlmca a stánky, ktoré lákali divákov na rôzne špeciality slovenskej a maďarskej gastronómie. 
Dúfame, že tradíciu znovuzrodených jazdeckých pretekov sa bude dariť Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Pribeníku naďalej rozvíjať a že sa škola bude aj v budúcnosti riadiť starou známou múdrosťou "Život je krásny, ale kone ho robia krajším."

Mgr. Lattová Angela


viac fotiek
Jazdecké preteky v parkúre - „ Májová cena SOŠ Pribeník “.

19. mája 2013 za pekného májového  počasia sa po roku opäť otvorili brány jazdeckého areálu   Strednej odbornej školy v Pribeníku, ktorá bola  dejiskom 16. ročníka jazdeckých pretekov v parkúre.
Májová cena SOŠ Pribeník sa stala jedinečným športovým podujatím v Medzibodroží,  ktorou stredná odborná škola  nadviazala na tradíciu pretekov, ktoré tu na prelome 19.a 20.  storočia usporadúval gróf Majláth, ktorý bol známy svojím žrebčincom lipicánskych koní  a organizovaním súťaží v parkúrových skokoch.
Tradíciu sa škole darí udržiavať aj vďaka spolupráci Obecného úradu Pribeník , Košického samosprávneho kraja a samozrejme mnohých sponzorov. V 16. ročníku sa prezentovali jazdecké kluby SJF prevažne z Košického a Prešovského kraja, v posledných  rokoch sa zvyšuje záujem JK aj zo susednej Maďarskej republiky.
Preteky sa začali otvorenou súťažou  juniorov ,v ktorej triumfoval Torjai Balázs / JK Nyiregyháza  MR/, po ňom nasledovala Bobíková Emília / JK veľký Šariš / a Ondrejko Henrich / JK Jozefa Bechera, Stropkov /. Ceny juniorom odovzdala europoslankyňa  Mgr. Monika Smolková a JUDr . Zdenko Trebuľa – predseda KSK, ktorý aj v tomto roku prevzal záštitu nad týmito pretekami.
Po slávnostnom nástupe a hlásení sa začala súťaž v parkúre  „Z“ o Cenu starostu obce Pribeník .  Najlepší čas bez trestných bodov dosiahol Torjai Balázs /JK Nyiregyháza /, ktorý si hlavnú cenu prevzal  od starostu obce Pribeník Pavla Fülöpa. Po ňom nasledoval  jeho krajan Szabó Gábor/ JK Timpex Nyiregyháza /a Miklošová Tamara /JK Noxwel Sečovce/. 
V súťaži v parkúre „ZL“ o Cenu riaditeľa SOŠ Pribeník  v ktorej bolo prihlásených  20 jazdcov,  sa najviac darilo maďarským  jazdcom .Vlaňajšie prvenstvo si obhájil  Hatvani Lajos /JK Nyiregyháza /, na ďalších priečkach sa umiestnili Csuka Balázs a Szabó Gábor obaja z JK Timpex – Nyiregyháza.
Hlavnú cenu víťazovi odovzdával Ing. Štefan Dubík, riaditeľ usporiadateľskej školy i riaditeľ pretekov.
Ďalšie ceny odovzdávali  poslanci NR SR Robert  Puci  a Ľubica Rošková.
Poslednou súťažnou disciplínou  bola súťaž č.4 skok „L“ o Cenu predsedu  Košického samosprávneho kraja v ktorej pretekalo 10 jazdcov. Z prvenstva sa mohla tešiť  Doležalová Katarína /JK Jašim stavebniny  Drienovská Nová Ves / s časom 49,57s. ,ktorá si víťazný pohár prevzala z rúk JUDr. Zdenka Trebuľu – predsedu KSK ,  po nej nasledoval skúsený Hatvani Lajos / JK  Nyiregyháza / a Koprivňák Juraj /JK Koprivňák  Rafajovce /. 
Jazdecké preteky  sa stávajú z roka na rok príťažlivejším podujatím .Usporiadateľ súťaže  - Stredná odborná škola v Pribeníku sa snaží prilákať divákov na Májovú cenu aj pestrým sprievodným programom. Atrakciou sú vystúpenia maďarských čikóšov, pastierov dobytka na  koňoch  z Hortobágye.  Tí, v širokých klobúkoch, oblečení v  modrých plátených  košeliach a nohaviciach , práskajúc bičom  predvádzajú bravúrne kúsky jazdeckého umenia a drezúry koní. Miláčikom publika sa stal aj najmladší čikóš v MR  Fazekas Lajos ml., ktorý jazdí už od svojich štyroch rokov a so svojim otcom, Lajosom Fazekasom   sa zúčastňuje rôznych športových súťaží. S veľkým ohlasom sa stretáva aj vystúpenie členov westernového jazdeckého klubu Sylverádo z Maďarska, ako aj  ukážky 
Oddelenia konskej jazdnej polície z Košíc.
16. ročník Májovej ceny SOŠ Pribeník sa úspešne skončil, má za sebou pozitívnu bilanciu. Usporiadateľ súťaže dúfa, že myšlienka znovuzrodených jazdeckých pretekov nebude strácať na svojej príťažlivosti a že do tohto zabudnutého kúta Slovenska príde aj v budúcnosti veľa návštevníkov, ktorí tu môžu prežiť pekné popoludnie v malebnom prostredí historického kaštieľa a jeho okolí.

Mgr.Lattová Angela

viac fotiek


Májová cena SOŠ Pribeník

15 .ročník jazdeckých pretekov

                  Teplé lúče májového slnka,  pekné kone , malebné prostredie bývalého kaštieľa  a pestrý sprievodný program prilákali stovky návštevníkov do jazdeckého areálu Strednej odbornej školy J.Majlátha 2 v Pribeníku na jubilejný 15. ročník jazdeckých pretekov Májová cena SOŠ Pribeník, ktoré sa konali po záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Jazdecké preteky v parkúrových skokoch koní sa stali jedinečným  športovým a spoločenským podujatím v Medzibodroží, ktorým usporiadateľ – SOŠ Pribeník nadviazal na preteky, ktoré  tu na prelome 19.a 20. storočia usporadúval  gróf Majláth, známy svojím žrebčincom lipicánskych koní a organizovaním súťaží v parkúrových skokoch koní a dostihoch.

                  Preteky sa začali otvorenou súťažou mladých koní , mladých jazdcov a seniorov  - parkúr  „ ZM “ , v ktorej sa osobitne vyhodnotili výsledky pre juniorov a seniorov .V súťaži jazdcov do 18 rokov  triumfovali juniori  v poradí : Kovács Kornélia / JK Kisvárda – MR/, ml. Ján Novotný /JK Novotný Abrahámovce/ a Balázs Cigány / JK Debrecec – MR/.  V otvorenej súťaži seniorov zvíťazila Zuzana Prevozňáková JK /Stratil a syn / , za ňou nasledovali Lucia Németová / JK Noxwel Sečovce / a  Balázs Torjai / JK Nyiregyháza – MR / .

Ceny víťazom odovzdávali prítomní hostia,  Peter Žiga – minister životného prostredia SR a Jozef Burian- štátny tajomník MPSVa R SR.

Po vyhodnotení otvorenej súťaže nasledovalo nastúpenie a predstavenie  jazdeckých klubov , do jubilejného ročníka sa prihlásilo rekordných 30 JK s 90 koňmi a 60 pretekármi. Slávnostné hlásenie podal  vedúci nástupu Ján Demeter/ JK Veľký Šariš/ predsedovi Košického samosprávneho kraja a riaditeľovi pretekov.  

V súťaži – parkúr „ Z “ o cenu starostu obce Pribeník pretekalo 44 jazdcov . Najlepší čas bez trestných bodov dosiahol Anton Hatrák / JK Hatrák Trebišov/,  po ňom nasledovali Nikolett Varró /JK Nyiregyháza – MR/ a Lenka Tomková / JK Horst Kysta /. Cenu víťazovi odovzdal  starosta obce Pribeník Pavol Fülöp.

Rekordných 60 jazdcov súťažilo o prvenstvo v parkúre „ZL“ – o cenu riaditeľa SOŠ Pribeník , usporiadateľa súťaže. O umiestnení na prvých priečkach rozhodovali len sekundy, tesným víťazstvom napokon zvíťazil Péter Gáncsos  /JK Kisvárda – MR/, ktorému cenu odovzdal Ing. Štefan Dubík, riaditeľ školy a zároveň riaditeľ pretekov. Druhému a tretiemu miestu sa mohli tešiť jazdci Ján Dolný / JK Jašim Stavebniny, Drienovská Nov Ves / a Balázs Csuka / JK Timpex  Nyiregyáza – MR /.

Pre veľký  počet súťažiacich sa  posledná súťažná disciplína, parkúr „ L“ preniesla do neskorých popoludňajších hodín. V najobtiažnejšej súťaži, v ktorej sa výška prekážok upravuje na 120cm  mali najväčšie zastúpenie jazdecké kluby z Maďarskej republiky, napokon  však triumfovala sympatická východniarka  Daniela Krestová, koňom Forte / JK Jozef Bechera Stropkov /, ktorá si  hlavnú cenu  súťaže  prevzala z rúk JUDr. Zdenka Trebuľu- predsedu KSK, pod  záštitou ktorého sa konajú preteky už niekoľko rokov. 

Jazdecké preteky sa stávajú z roka na rok príťažlivejším podujatím pre milovníkov koní a jazdectva, medzi ktorými môžeme vidieť aj známe tváre spoločenského života. Na jubilejný 15. ročník prijali pozvanie  okrem spomínaných hostí aj Vladimír Chovan – predseda Slovenskej jazdeckej federácie , poslanci NR SR  Robert Puci a Ľubica Rošková, ako aj podpredsedovia KSK  Emil Ďurovčík, Ján Szőllős a vedúci odboru školstva Štefan Kandráč. Stálym návštevníkom podujatia sa stal  bývalý minister Zsolt Simon, ktorý má evidentne kladný vzťah ku zvieratám a koňom .

Usporiadateľ súťaže – Stredná odborná škola v Pribeníku  sa snaží každoročne prilákať divákov na Májovú cenu aj pestrým sprievodným programom . Atrakciou sú vystúpenia maďarských hortobágyskych čikóšov, teda pastierov koní. Tí, oblečení v širokých modrých plátenných košeliach a nohaviciach, predvádzajú bravúrne kúsky jazdeckého umenia a drezúry koní. Práve Hortobágy je strediskom známeho hortobágyskeho chovu.  Miláčikom publika sa stal aj najmladší čikóš MR, ktorý jazdí už od svojich štyroch rokov, a so svojím otcom Fazekasom Lajosom sa zúčastňuje rôznych športových súťaží.

Počas prestávok mohli diváci sledovať aj vystúpenie oddelenia konskej  jazdnej polície v Košiciach  a ukážky drezúrneho jazdenia  , ktoré predviedli jazdci Kovács Ernő a Denisa Szabová z   maďarského jazdeckého klubu Mátyus  udvarház Eger.

                  Jubilejný 15.ročník Májovej ceny sa úspešne skočil a má za sebou pozitívnu bilanciu.  Z roka na rok stúpa záujem jazdeckých klubov ,  aj počet milovníkov koní a jazdectva. Ostáva nám len veriť, že myšlienka znovuzrodených jazdeckých pretekov  nebude strácať na svojej atraktivite a vďaka svojej skvelej atmosfére priláka ešte veľa športuchtivých divákov.

lao

viac fotiek

Májová cena SOŠ Pribeník

14 .ročník jazdeckých pretekov

22. mája 2011  za pekného slnečného počasia sa  po roku opäť otvorili brány jazdeckého areálu Strednej odbornej školy v Pribeníku , ktorá bola dejiskom 14. ročníka jazdeckých pretekov v parkúre. Všetko nasvedčovalo tomu, že návštevníci pretekov  prežijú v malebnom prostredí   príjemné a nezabudnuteľné športové popoludnie.
Preteky sa začali otvorenou súťažou – parkúr  „ZM“  v ktorej sa  osobitne  vyhodnotili výsledky pre juniorov a seniorov. V súťaži jazdcov do 18 rokov triumfovali mladé jazdkyne v  poradí  :  Dominika Ščuroková / JK Novotný Abrahamovce / , Veronika Dzurendová / JK Escada Košice / a Klaudia Pačutová / JK VMV Košice /. V súťaži seniorov  bolo nasledovné umiestnenie: Anton Hatrák /JS Puci Agro Hraň / Zuzana Štefeková /JK Kiara Košice / a Ing. Emília Bobíková / JK Kamal Snina / . Ceny víťazom odovzdávali Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, JUDr. Zdenko Trebuľa -  predseda Košického samosprávneho kraja   a Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva KSK
Po  vyhodnotení súťaže nasledovalo nastúpenie všetkých jazdeckých klubov  . Slávnostné  hlásenie nástupu jazdeckých klubov podala  jazdkyňa Mgr.Bibiana  Tomášová   hlavnému rozhodcovi zboru rozhodcov a hlavnému sekretárovi Slovenskej jazdeckej federácie SR  Ing. Igorovi Fekárovi a Ing.Štefanovi Dubíkovi – riaditeľovi pretekov. V súťaži č.2 , skok „ Z “  o cenu Starostu obce Pribeník pretekalo   36 jazdcov.   Najlepší čas,   bez trestných bodov dosiahol Henrich Andrejko / JK Behera Stropkov /  , po ňom nasledovali Gréta Matiová / JK Pema Košice / a László Csirke / JK Timpex- Nyiregyháza – MR / . Cenu víťazovi  odovzdal Pavol Fülöp , starosta obce Pribeník .
Rekordný počet ,  až 39 jazdcov sa prihlásilo  do súťaže č. 3 – parkúrové skákanie „ ZL “ – o Cenu riaditeľa SOŠ Pribeník , kde o  umiestnení na prvých priečkach rozhodovali  len sekundy. Tesným víťazstvom napokon zvíťazil  Gabriel Holova / JK Holova Koprivnica / , ktorému cenu odovzdal  Ing. Štefan Dubík , riaditeľ  školy i samotných pretekov. Druhému a tretiemu miestu sa mohli tešiť jazdkyne Magdaléna Kňazíková / JK Jašim stavebniny ,Drienová Nová Ves/   a Orsolya Nagy  / JK Timpex – Nyiregyháza , MR /.
 V poslednej  súťažnej  disciplíne , skok „ L “ v ktorej  sa výška prekážok upravuje na 120 cm,  pretekalo 12 jazdcov. Cena predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu putovala tentokrát do Maďarskej republiky, a tešiťsa z nej mohol   László Csirke / JK Timpex Nyiregyháza /. Ďalšiu priečku obsadil jeho krajan Lajos Hatvani / JK Nyírtelek / , na treťom mieste sa umiestnila Magdaléna Kňazíková / JK Jašim stavebniny, Drienová Nová Ves /.
Jazdecké  preteky v Pribeníku sa stávaju z roka na rok príťažlivejším podujatím nielen pre športuchtivých divákov . Na toto skvelé  nedeľné popoludnie  radi  zavítajú aj významní predstavitelia spoločenského života, ktorých fascinuje okrem nádherného prostredia aj skvelá atmosféra, ktorá prevláda počas pretekov. V tomto roku pozvanie prijali – Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa , pod záštitou ktorého sa uskutočňujú preteky, ako aj jeho podpredseda Ing. Ján Szőlős, vedúci odboru školstva KSK Ing . Štefan Kandráč a ďalší významní hostia.
Usporiadateľ súťaže - Stredná odborná škola v Pribeníku sa snaží prilákať  na Májovú cenu divákov aj prostredníctvom  zaujímavého programu   počas prestávok. Vidieť sme tu mohli už tradičné vystúpenie  maďarských čikóšov z Hortobágye,  ku ktorým sa toho roku pridal  Fazekas Lajos so svojimi dvoma deťmi. Zaujímavosťou je, že jeho mladší syn jazdí už od 4 rokov  a so svojím otcom sa  zúčastňuje na rôznych športových  súťažiach  . V  súčasnosti je to najmladší čikóš v MR. S veľkým ohlasom sa stretla aj ukážka westernového jazdenia, ktorú predviedol Katona Zsolt so svojou osemročnou dcérou  z Westernového klubu   Silverádo , taktiež z MR.  Ďalšími  atraktivitami  boli prezentácia konských záprah / dvoj a štvor záprah /, kultúrne vystúpenie tanečných súborov z CVČ v Kráľovskom Chlmci ,   najmenších návštevníkov    zaujalo vystúpenie Templárov – skupiny historického šermu z Košíc.
Súčasťou podujatia bola aj výstava poľnohospodárskych strojov a techniky New Holand, ktorú si mohli prezrieť návštevníci v areáli pri kaštieli.  
   14.  ročník Májovej ceny  sa úspešne skončil , na budúci rok to bude už jubilejný 15. ročník. Dúfame, že  myšlienka znovuzrodených jazdeckých pretekov v Pribeníku nebude strácať na svojej  príťažlivosti, a že do tohto zabudnutého kúta Slovenska príde aj v budúcnosti  veľa návštevníkov.    

viac fotiek13 .ročník jazdeckých pretekov

13. ročník Májovej ceny SOŠ Pribeník sa niesol v znamení šťastnej trinástky a to hlavne  z toho  dôvodu ,  že samotná realizácia pretekov bola do poslednej chvíle otázna, nakoľko dlhodobé daždivé počasie vyvolalo určité obavy a pochybnosti  ohľadom uskutočnenia pretekov. Zdá sa však , že u „ vyššej moci “ to máme  naklonené  a tak sa preteky mohli ukázať v plnej svojej paráde. Vidieť sme tu mohli nádherné štvornohé tátoše, výborných jazdcov a tisíce  športuchtivých divákov.
Májová cena sa stala obľúbeným športovým podujatím pre medzibodrožanov a prvýkrát za svojej éry sa konala pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu.  
Súťaž v parkúrovom skákaní koní  už tradične prebiehala v štyroch súťažných disciplínach. V úvodnej súťaži  / parkúr  Z  / sme mohli sledovať výkony  mladých talentov a mladých koní , ktorí súťažili o Cenu ministra pôdohospodárstvaSR .  V otvorenej súťaži juniorov  triumfovala  talentovaná MATIOVÁ Gréta  / JK PEMA Košice / v  súťaži  - seniorov  najlepší výkon dosiahol jazdec Tomko Jaroslav /JK HORST KYSTA / . Po úvodnej súťažnej disciplíne nasledoval slávnostný nástup všetkých jazdcov a koní za doprovodu mažoretiek  a maďarských čikóšov. Po úvodnom hlásení vedúceho jazdeckých klubov  SJF sa už mohla začať súťaž č. 2   / parkúr  Z  / o Cenu starostu obce Pribeník. V zdolávaní 100 cm  vysokých prekážok  boli najúspešnejší  jazdci z JK   BEHERA Stropkov, ktorí obsadili prvé dve priečky víťazov. Víťazkou sa stala LAZORIKOVÁ  Barbora , ktorá si hlavnú cenu prevzala od  starostu obce Pribeník  Pavla  Fülöpa .
Pred  ďalšou súťažnou kategóriou , počas úpravy parkúrovej dráhy ,  divákov -hlavne tých skôr narodených  -  potešila  prešovská  skupina historického šermu Sarus z Prešova , ako aj tradičná ukážka poslušnosti koní , prezentovaná maďarskými čikóšmi z Hortobágye.Svoje tanečné umenie previedli aj skupiny z CVČ  v Kráľovskom Chlmci, ktorí sa na tomto podujatí každoročne zúčastňujú.
O Cenu riaditeľa SOŠ , v súťaži  č. 3 / parkúr ZL /  súperilo celkom 18 jazdcov.
V súťaži najlepšie odskákal parkúr  Szűcs  Zoltán / JK NYÍREGYHÁZA – Maďar-
sko /, koňom  TIMPEX ALISCO dosiahol výborný čas 62,67 sek.
Cenný pohár mu odovzdal riaditeľ pretekov Ing. Dubík Štefan , vďaka ktorému sa  jazdecké preteky  stali už neodmysliteľným  a očakávaným  májovým podujatím pre širokú verejnosť Zemplínskeho regiónu. 
Neporaziteľným súperom v poslednej, najobtiažnejšej súťaži č.4 / pakúr L /
bol maďarský jazdec  Szűcs  Zoltán / JK NYÍREGYHÁZA / , ktorý získal prvé dve miesta a víťazný pohár  si tak mohol prevziať z rúk  JUDr. Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý  sa  pozitívne  vyjadril o týchto pretekoch a svoju podporu prisľúbil aj v nasledujúcich ročníkoch.

Májovú cenu SOŠ Pribeník hodnotia odborníci jazdeckého športu, ale aj  laická verejnosť veľmi pozitívne, veď parkúrové skákanie  ponúka oku  diváka určitú vznešenosť a gracióznosť pri zdolávaní prekážok a prostredníctvom skvelých športových výkonov, perfektnej  atmosféry a rôznych sprievodných aktivít všetci zúčastnení majú možnosť prežiť  jedno pekné podujatie v malebnom  prostredí historického kaštieľa a jeho okolia .

VÝSLEDKY


viac fotiek12 .ročník jazdeckých pretekov

S veľkým úspechom sa stretol aj tohoročný 12 .ročník Májovej ceny SOŠ Pribeník, ktorý sa za pekného , slnečného počasia uskutočnil v jazdeckom areáli školy. Tradične nesklamali športuchtiví diváci, ktorí aj v tomto roku prišli v hojnom počte, podľa odhadu sa ich počas pretekov premlelo okolo 5 tisíc, a to je na naše pomery viac než úspech. Nikto z organizátorov nepredpokladal, že minuloročný rekordný počet prihlásených koní / 62/ bude v 12. ročníku prekonaný o 13 koní , čo znamená , že na evidenčnej listine sa objavilo až 75 koní . Obavy z prípadnej časovej tiesne sa však nenaplnili. Preteky sa začali v parkúre Z - Otvorenou súťažou , pokračovali súťažou pre mladé kone a ukončili ich mladí jazdci . Dvojnásobné víťazstvo si v súťaži č. 1 vybojoval Ján Novotný ml. / JK Novotný Abrahámovce / , a v súťaži pre mladé kone zvíťazila Lenka Šestáková / JK Horst Kysta/ koňom Letty.
O Cenu starostu obce Pribeník zabojoval jazdec Jaroslav Tomko / JK Horst Kysta / , ktorý sa postavil na stupeň víťaza vďaka svojmu koňovi Atyšovi.
Preteky gradovali v súťažiach skoku ZL a L. Cena organizátora pretekov – Cena riaditeľa SOŠ Pribeník sa zaslúžene dostala do rúk nadaného Antona Hatráka / JK Puci – Agro Hraň / a hlavnou cenou – Cenou predsedu KSK – sa mohla pýšiť talentovaná jazdkyňa Lucia Kostková / JK Koška Horste Team Lučenec/ , ktorá odviedla stopercentný výkon s koňom Figaro.
Autorom parkúrov bol skúsený Tomáš Javorský, rozhodcovský tím na čele s Ing. Igorom Fekárom tvorili rozhodcovia : Radomír Stratil, MVDR. Štefan Karahuta a MUDr. Ľubica Karahutová.
Ocenenia v jednotlivých súťažiach odovzdávali významní predstavitelia športového a spoločenského života, ktorí pri tejto príležitosti zavítali do Pribeníka . Podporu pretekom svojou prítomnosťou vyjadril predseda NR SR Pavol Paška , ktorý, ako sa nám priznal, v tomto cípe republiky bol prvýkrát a veľmi sa mu tu páčilo. Pozvanie prijal aj samotný predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebula , ktorý bol nadšený nielen krásou koní, ale aj sprievodnými aktivitami pretekov, najmä výstavou poľnohospodárskych strojov a techniky. Podpredsedu KSK Ing. Jána Szőlősa a vedúceho odboru školstva KSK Ing.Štefana Kandráča už pribenícki diváci veľmi dobre poznajú, veď sa pravidelne zúčastňujú týchto pretekov .
Šikovnosť a nadanie už tradične previedli maďarskí čikóči z Hortobágye . Veľký obdiv si zaslúžili aj hostia z Maďarska s ukážkami záprahových pretekov. V čase prestávok zabávali divákov mažoretky a malí tanečníci z CVČ v Kráľovskom Chlmci.
Úroveň pretekov sa z roka na rok zvyšuje, organizátori aj v tomto roku zvládli svoju úlohu výborne. Od občerstvenia až po technické zabezpečenie bola organizácia takmer bezchybná. Dúfame, že nasledujúca 13 –ka prinesie pre tieto preteky aspoň taký úspech , aký zaznamenal tohoročný 12.ročník.

VÝSLEDKY


viac fotiek
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design