Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qweMosty bez bariér 9. ročník - 9. Akadálymentes hidak 20.09.2017

Az idén, szeptember 20-án, immáron 9. alkalommal került megrendezésre az „Akadálymentes hidak fesztivál – Kreativitás és együttműködés az egészséges és beteg gyerekekért” címmel. A fesztivál hazánkban a Kassai Megyei Önkormányzat és Ing. Dubík István, iskolaigazgató vezetése alatt működő perbenyiki Szakközépiskola közös szervezésében valósult meg. Az esemény ötletgazdája egy német város, Xanten.
A Mailáth kastély parkja 42 kassai megyei iskolának, közel 800 diáknak adott lehetőséget arra, hogy bemutassa alkotóképességüket és kreativitásukat. A résztvevők között szerepelt továbbá 8 speciális iskola és 3 szociális szolgáltatást nyújtó iskola: Őrmező, Rákóc és Nagykapos településekről. Régiónkból 500 alapiskolás diák csatlakozott rendezvényünkhöz. A szlovákiai vasúttársaság külön járatot biztosított 1500 diáknak Igló városából Perbenyikbe. A fesztiválon hozzávetőlegesen négyezren vettek részt.
Az ünnepélyes megnyitón elsőként a Kassai Konzervatórium növendékei léptek fel és indították el a fesztivált harsonaszóval. Ezt követte a Kassai Megyei Önkormányzat alelnökének, Ing. Zachariaš István beszéde. Ezután díjkiosztásra került sor. Kihirdették a hosszútávú sportversenyek nyerteseit, átadták a legjobb standért járó díjat és külön értékelték a három legjobb terméket a technikai, a művészeti és a kulináris ágazatban, amelyeket a középiskolás diákok készítettek. Számos más fellépő is gazdagította a programot: a nagymihályi Gimnázium, a szepsi Gimnázium és a szobránci Gimnázium táncos és éneklő műsorai, a kassai konzervatóriumok koncertjei, a terebesi Kereskedelmi Akadémia néptáncosai és további iskolák produkciói. A kassai Szakközépiskola „Álmaink menyasszonya” hajkreációval mutatkozott be. A programot a terebesi rendőrség kinológusainak bemutatója zárta. Az egész napos fesztivál során bemutatásra kerültek kozmetikai és fodrászati prezentációk, divatbemutatók, lovaglóiskola bemutatója, gasztronómiai specialitások és sportversenyek. Az ide látogatók betekinthettek a kézművesség és virágkötészet rejtelmeibe, valamint fiatal művészek fellépéseit tekinthették meg. 
            A látogatók számának növekedése is bizonyítja, hogy a fesztivál színvonala évről évre emelkedik. A rendezvény célja, hogy hidat építsünk az egészséges és mozgássérült gyerekek között. Ezen híd segítségével könnyebben megismerhetik és meg is érthetik egymást, valamint áthidalhatják a köztük levő akadályokat.

wqeqdsa wqeqdsa wqeqdsa wqeqdsawqeqdsa wqeqdsa

F o t k y


Mosty bez bariér 8. ročník - 8. Akadálymentes hidak 14.09.2016

8.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí

wqeqdsa mst

Fotky

7. ročník festivalu - Mosty bez bariér 17.09.2015


viac fotiek

6. ročník festivalu - Mosty bez bariér

Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pod výstižným názvom Mosty bez bariér organizuje už šiesty rok Košický samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom odboru škosltva v Košiciach a našou Strednou odbornou školou v Pribeníku. Tradične nás v tom podporuje predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, pod záštitou ktorého sa realizoval aj 6. ročník. Partnerom podujatia v tomto roku bolo občianske združenie Bleduly – Tőzikék z Maťovských Vojkoviec, ktoré nás taktiež podporilo v tomto skvelom projekte.

Cieľom celodenného festivalu je vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov z celého Košického kraja . Festival ponúka mladým spoločný priestor na vzájomné spoznávanie a prezentáciu ich schopnosti a šikovnosti bez rozdielu ich zdravotného stavu a národnosti. Našim záujmom je šírenie myšlienky bezproblémového spolunažívania zdravých a zdravotne znevýhodnených a poskytnutie priestoru na to, aby sa stretli.

Myšlienka realizovať podujatie takéhoto druhu pochádza až z Porýnia z mesta Xanten, ktoré je partnerom Košického samosprávneho kraja. Tamojšie podujatie , ktoré má už dlhoročnú tradíciu a obľubu širokej verejnosti , sa po návšteve vedúceho odboru školstva KSK stalo inšpiráciou aj pre náš festival v Pribeníku. Navyše aj ten v Xantene sa koná v historickom areáli.V riešení spolužitia zdravých a hendikepovaných detí a v tolerantnom správaní voči nim sú v Xantene podstatne ďalej. Je preto dôležité preberať skúsenosti a podobné akcie organizovať a zavádzať aj u nás.

Festival dáva priestor mladým na to, aby sa priamo stretávali s ľuďmi so zdravotným postihnutím, aby poznali ich potreby, obmedzenia a bariéry, ktoré títo ľudia musia každodenne prekonávať. Cieľom podujatia je poukázať na fakt, že aj hendikepovaní ľudia sú talentovaní, majú svoje sny a oplatí sa im venovať a že títo mladí ľudia môžu byť vzorom aj pre zdravých , lebo musia vynaložiť omnoho viac úsilia pri zdolávaní každodenných prekážok. Vďaka festivalu môžu hendikepovaní prezentovať svoje kvality na verejnosti so zdravou populáciou ako s rovnocennými partnermi , veď na všetkých svieti slnko rovnako.

Na celodennom festivale sa zišli študenti stredných škôl z celého Košického kraja. Prezentovalo sa 41 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a osem špeciálnych škôl . Keďže KSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj sociálne zariadenia, ktoré sa okrem iného venujú aj zdravotne znevýhodneným občanom , pozvanie dostalo aj šesť domovov sociálnych služieb. Príležitosť stretnúť sa so stredoškolákmi využili aj primátori a starostovia okolitých miest a obcí, poslanci regionálnej samosprávy i žiaci základných škôl z Medzibodrožia a Použia , ktorých zvážalo desať autobusov . Zo Spišskej Novej Vsi cez Košice priviezol do Pribeníka 1200 študentov aj mimoriadny vlak, ktorý vypravila Železničná spoločnosť Slovensko.
V bohatom programe predviedli svoje spevácke a tanečné nadanie hendikepovaní stredoškoláci spolu so svojimi zdravými rovesníkmi. Akcia sa začala ráno o desiatej, slávnostne ju ohlásili fanfárami študenti košického konzervatória. V pestrom programe sme mohli vidieť mažoretky , moderný a scénický tanec, ale aj úspešnú hip- hopovú skupinu OUTBREAK z tanečného centra v Košiciah . Z lavičiek dvíhali divákov aj rytmické rómske , moderné či ľudové piesne . V celom priestore areálu školy na stanovištiach návštevníci mohli sledovať barmanskú šou, kadernícke i kozmetické prezentácie, aranžovanie kvetín, ale aj ukážky remesiel a výrobkov ,či jazdeckú školu a bravúrne vystúpenie maďarských jazdcov „čikóšov“. So záujmom sledovali mladí aj vystúpenie policajných kynológov zo Železničnej polície v Čiernej nad Tisou. Program vyvrcholil operným spevom v podaní Miroslava Sýkoru – víťaza súťaže Česko – Slovensko má talent a vystúpením finalistky súťaže Kristíny Mihaľovej a band.
Festival tvorivosti poskytol priestor aj na to, aby sa v tento deň i oceňovalo. Na pódium boli postupne prizvaní víťazi dlhodobých športových súťaží. Ocenenia úspešným športovým reprezentantom odovzdávali podpredseda KSK Ing. Emil Ďurovčík a Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja. Odovzdávali sa aj diplomy za top výrobok , či najkrajší stánok festivalu. V súťaži o top výrobok sme získali pekné tretie miesto tortou, ktorú napiekli naši žiaci z učebného odboru cukrár. V závere podujatia sa predstavili aj žiaci našej strednej odbornej školy rockovou hudbou v podaní školskejskupiny . Pozitívne ohlasy nám dávajú chuť a motiváciu v tejto nezištnej práci pokračovať a dúfame, že hlavný organizátor podujatia – Košický samosprávny kraj sa rozhodne aj nasledujúci ročník zorganizovať opäť v našom peknom historickom areáli.

wesad

asdqwe

Mosty bez bariér – oslávili svoje prvé jubileum .

V tomto roku sa naša škola  už po piatykrát stala miestom stretnutia zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých stredoškolákov.  Piaty ročník festivalu Mosty bez bariér bol aj v tomto roku pre našu školu veľkou výzvou, veď spolupracovať na organizácii celodenného  podujatia pre veľký dav  mladých ľudí  nebolo vôbec jednoduché. Je to  hlavne o veľkej zodpovednosti  a dôvere, ktorú dostávame od hlavných organizátorov tohto podujatia – Košického samosprávneho kraja a Obvodného úradu Košice. Záštitu nad festivalom prevzal už tradične JUDr. Zdenko Trebuľa - predseda Košického samosprávneho kraja.  

Celý článok

viac fotiek

 


Mosty bez bariér

4.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí
 
Naša škola sa stáva stredobodom pozornosti médií i mládeže košického kraja vďaka festivalu Mosty bez bariér , ktorý sa už tradične koná v septembri v areáli našej školy.
Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne zdravých znevýhodnených a zdravých stredoškolákov už po štvrtýkrát  pripravuje  Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu .
Cieľom tohto skvelého podujatia je  vytvoriť symbolické „mosty“ medzi znevýhodnenými a zdravými stredoškolákmi. Inšpiráciou pri organizovaní tohto podujatia sa stala skúsenosť z partnerského nemeckého mesta Xanten v Porýní, kde sa podobné akcie tešia obrovskému záujmu širokej verejnosti. To, že miestom podujatia sa stala práve naša  škola  nebola náhoda, veď malebné prostredie, v ktorom škola sídli - historický kaštieľ a  prekrásny park sú garantom dobrej nálady a výnimočnej j atmosféry.
Program celodenného festivalu je  pestrý – prezentujú  sa tu školy i školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a KŠÚ. Návštevníci tak majú možnosť sledovať barmanskú šou, kadernícke i kozmetické prezentácie, aranžovanie kvetín, ale aj ukážky remesiel a výrobkov,  jazdeckú školu a bravúrne vystúpenie maďarských  „ čikóšov“. Veľký ohlas majú aj   vystúpenia psovodov zo Železničnej polície v Čiernej nad Tisou, či ukážky z policajnej kynológie a hipológie .
V doterajších štyroch  ročníkoch na javisku okrem študentov škôl vystúpili aj skupina No Name (2009) , Marián Čekovský (2010), Peter Bič so skupinou( 2011) a Tomáš Buranovský so skupinou ( 2012 ).Štvrtý ročník podujatia je dôkazom, že sa začala tvoriť tradícia, ktorú chce KSK zachovať pre budúce roky. Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie a  pochopenie jeden druhého Mosty bez bariér je akcia pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho okolia, ale každého, kto sa chce podieľať na ich stavaní.


Mosty bez bariér spojili chorých aj zdravých

Koncertom košickej formácie Peter Bič projekt vyvrcholilo podujatie Mosty bez bariér. Konalo sa v stredu v areáli historického majláthovského kaštieľa. Za jediný deň sa tu premlelo okolo 2 500 ľudí.

PRIBENÍK. Akciu už tretíkrát pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami. Jeho zmyslom je spojiť symbolickým mostom zdravú a hendikepovanú mládež. Východniari sa inšpirovali v nemeckom Xantene, kde identickú akciu robia už 15 rokov a chodí na ňu okolo 30-tisíc ľudí. Jej pribenícka verzia je na Slovensku jedinou svojho druhu.

Mládež aj dospelí, zdraví aj chorí

Prvý ročník robili len s mládežou, postupne to rozšírili na dospelých. „Tento rok sem prišlo ukázať svoju šikovnosť 30 našich stredných škôl, 7 špeciálnych, 9 našich domovov sociálnych služieb a jeden súkromný,“ vysvetlil vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Holubki šli na dračku

Medzi pestrou zmesou stánkov bolo možno vidieť zdravé aj postihnuté deti, niektoré na vozíčkoch. Uvoľnené, usmiate, bez bariér. Navzájom sa porovnávali, ale rozlíšiť, čo vytvorili jedni alebo druhí, nebolo možné. „Všetky veci sú krásne. Vôbec  nevidno, ktoré vytvorilo zdravé alebo choré dieťa.,“ myslí si Alena Kocsisová  z Lelesa.
Najväčšie rady stáli okolo miešaných nápojov, tetovacích štúdií či špecialít zo Zemplína, Abova, Gemera a Spiša, ktoré podávali  v krojoch. „Je to pekná myšlienka a príjemná atmosféra. Naše holubki idú na dračku,“ zasmiala sa študentka z michalovskej školy služieb a obchodu. „Je tu pekne, všetci sú priateľskí,“ povedal vozičkár Lukáš.

Prišli aj Maďari a Česi

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Pribeníku Štefan Dubík uviedol, že len v programe sa vystriedalo asi 300 účinkujúcich. Nič to nestálo. Pestrú zmes vystúpení, zostavenú zo spevu, tanca a hudby, zostavili spolu zdraví a hendikepovaní stredoškoláci. Za jediný deň sa tu premlelo okolo 2 000 stredoškolákov a asi 500 školákov z okolia.
Košický župan Zdenko Trebuľa dodal, že výber  prostredia  nie je náhodný: „Aj v Xantene to robia v historickom areáli. Navyše sa Pribeník nachádza pri hranici, čo akcii dáva aj ďalší rozmer – most medzi národmi. Horšie bariéry ako na cestách sú totiž v našich hlavách.“ 
Tento rok už akcia mala aj medzinárodný charakter – medzi mládežníkmi boli aj dve školy z Maďarska a jedna z Čiech. Do budúcnosti plánujú osloviť aj Ukrajinu, možno Poľsko.

Zdroj : Zemplínsky Korzár, 24. 9. 2011 / Lýdia Vereščakováviac fotiek

 Mosty bez bariér 2010

2.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených  a zdravých detí  sa uskutočnil na pôde našej školy za pekného slnečného počasia dňa 21. septembra 2010.
Toto skvelé podujatie pripravil Úrad KSK pod záštitou jeho predsedu JUDr. Zdenka Trebuľu.
Spoluorganizátormi podujatia boli Krajský školský úrad v Košiciach a naša  škola – SOŠ  Pribeník. Začiatok festivalu už tradične  ohlásili fanfárami žiaci z košického konzervatória.
Podujatie otvoril slávnostným príhovorom predseda KSK JUDr. ZdenkoTrebuľa, ktorý hlboko ocenil myšlienku vytvárania „ bezbariérových mostov “  medzi  zdravými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi  . K účastníkom festivalu sa prihovorili  aj zástupcovia početnej delegácie z Krajinského združenia Porýnie ,  kde sa vlastne  zrodila myšlienka organizovania takého druhu festivalu.

Na celodennom  podujatí sa prezentovali  školy ,  školské  zariadenia a domovy sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a KŠÚ. Sprievodnými podujatiami boli barmanská šou, kadernícke i kozmetické prezentácie,módna prehliadka , aranžovanie kvetín, ukážky remesiel a výrobkov.
Naša škola sa prezentovala gurmánskymi špecialitami zo Zemplína. Zemiakové placky, ktoré naši žiaci pripravili podľa receptov starej matere , každému veľmi  chutili.
Na pódiu počas celého dňa prebiehal bohatý  kultúrny program , v ktorom sa predstavili talentovaní stredoškoláci. Éterom sa šírili tóny modernej hudby, džezu i folklóru . Skvelú Latino show previedli manželia Plačkovci .
Nemenej zaujímavým bolo aj vystúpenie žiakov zo Športového gymnázia v Košiciach.
Pozornosti účastníkom neušli ani ukážky zo zásahov„ kukláčov“ , ukážky  parkúrových   skokov  koní, či tradičné vystúpenie  maďarských  čikóšov  z Hortobágye, ktorí previedli  vynikajúcu ukážku poslušnosti koní.

Záver festivalu už patril Mariánovi Čekovskému a jeho skupine,  ktorí  sa postarali o výbornú náladu, ako aj  maďarskej  skupine CAIRO, ktorej koncertom sa 2. ročník  festivalu   tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených  a zdravých detíukončil.

   
   Mosty bez bariér 2009

Stredná odborná škola v Pribeníku sa stala stredobodom pozornosti médií i mládeže košického kraja vďaka festivalu, ktorý sa konal v areáli školy 23. septembra 2009.
Prvý ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov pripravil Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu a niesol sa pod výstižným názvom Mosty bez bariér.
Cieľom tohto skvelého podujatia bolo vytvoriť symbolické „mosty“ medzi znevýhodnenými a zdravými stredoškolákmi. Inšpiráciou pri organizovaní tohto podujatia sa stala skúsenosť z partnerského nemeckého mesta Xanten v Porýní, kde sa podobné akcie tešia obrovskému záujmu širokej verejnosti.
To, že miestom podujatia sa stala práve stredná škola v pohraničnej obci Pribeník, nebola náhoda, veď malebné prostredie, v ktorom škola sídli - historický kaštieľ, prekrásny park, a sponzorský príspevok „vyššej moci“ v podobe prekrásneho počasia predznamenali, že všetci návštevníci sa budú cítiť dobre.
Začiatok festivalu slávnostne ohlásili fanfárami žiaci z košického konzervatória. Celé podujatie otvoril vedúci odboru školstva KSK Ing. Štefan Kandráč, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol myšlienku šírenia bezproblémového spolunažívania zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí.
Program celodenného festivalu bol pestrý – prezentovali sa tu školy i školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a KŠÚ. Návštevníci tak mohli sledovať barmanskú šou, kadernícke i kozmetické prezentácie, aranžovanie kvetín, ale aj ukážky remesiel a výrobkov, či jazdeckú školu a bravúrne vystúpenie maďarských jazdcov „ čikóšov“. S veľkým ohlasom sa stretlo aj vystúpenie psovodov zo Železničnej polície v Čiernej nad Tisou, ktorí previedli ukážky zadržania páchateľa a vyhľadávania nelegálnych tabakových výrobkov a drog.
Peknú akciu podporili aj manželia Plačkovci, ktorí sa tešili veľkému aplauzu mladých divákov. Vyvrcholením festivalu bolo vystúpenie hudobnej skupiny No Name, ktorá navodila skutočnú koncertnú atmosféru . Nálada gradovala, mladí stredoškoláci sa dobre bavili a po koncerte nasledovala autogramiáda .
Aj vďaka Nadácie Dalkia Slovensko , ktorej finančné prostriedky sa použili na ozvučenie koncertného vystúpenia skupiny No Name , sa mohla naplniť myšlienka vytvárania „ bezbariérových mostov “ medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a ostáva len na dobrej vôli kompetentných, aby sa takéto aktivity v budúcnosti stali peknou tradíciou.

 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design