Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnos
• školské hospodárstvo
• vožný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qweNávšteva žiakov a pedagógov z partnerskej školy - Testvériskolánk diákjainak és pedagógusainak látogatása

V dňoch 19. mája až 24. mája 2017 boli našimi hosami žiaci a pedagógovia z českej partnerskej školy z Čáslavy. Počas ich pobytu navštívili pamätihodnosti blízkeho okolia, mali možnos oboznámi sa s gastronomickými špecialitami nášho regiónu. Veríme, že sa u nás cítili príjemne a ešte v priebehu tohto roka si zopakujeme vzájomné návštevy.
Ďakujeme za Vašu návštevu.

asd asd

Fotky

Partnerské vzahy so školami v zahraničí

Jedným z atraktívnych spôsobov získavania nových poznatkov z oblasti požnohospodárskej výroby je výmenná prax študentov, ktorá sa uskutočňuje na družobných školách v zahraničí. Naša škola sa tiež rozhodla touto formou spestri štúdium našim žiakom. Éra nadväzovania partnerských vzahov so školami v zahraničí sa začala v roku l996. Orientovali sme sa na susedné štáty – Maďarsko a Českú republiku, v ktorých sú podmienky požnohospodárskej výroby podobné ako na Slovensku. Našimi družobnými školami sa stali:

Stredná požnohospodárska škola v DebrecínePallagu, Maďarská republika
Střední odborní učilište v Čáslave, Česká republika

Prvýkrát sa žiaci a  pedagogickí pracovníci našej školy zúčastnili výmennej praxe v Strednej požnohospodárskej škole v Pallagu v apríli roku l996. Ciežom tohto pobytu bolo spoznávanie študijných podmienok žiakov na uvedenej škole, ako aj zoznámenie sa s netradičnými metódami pestovania požnohospodárskych plodín. Naši študenti mali možnos spozna aj najnovšie a najmodernejšie metódy chovu dojníc. Počas svojho týždenného pobytu navštívili aj svetoznámu chovatežskú oblas Hortobágy, ako aj kultúrne a historické pamiatky mesta Debrecín a jeho okolia. Naši žiaci sa vrátili domov z tejto výmennej praxe obohatení novými vedomosami a skúsenosami, a samozrejme aj nezabudnutežnými zážitkami. Výmenná prax v MR prebiehala v podobnom duchu aj v ďalších rokoch. Zároveň žiaci z tejto družobnej školy sa každoročne zúčastnili týždennej výmennej praxe na našej škole, počas ktorej sa zoznámili so životom na našom učilišti. Taktiež navštívili niektoré požnohospodárske a potravinárske závody, ako aj kultúrne a historické pamiatky nášho kraja.
Našou druhou partnerskou školou je už spomínané SOU v Čáslave. Výmennej exkurzie sa zúčastnili žiaci a pedagógovia nášho učiliša v septembri roku 2006.
Po oboznámení sa so životom na škole navštívili aj historické pamiatky miest: Čáslav, Praha, Kutná Hora, Žleby, Pardubice.  Žiaci zo SOU v Čáslave boli na exkurzii u nás v máji roku 2006. 
Partnerské vzahy pokračujú aj v súčasnosti a sú na vežmi dobrej úrovni. Každoročná výmenná prax na družobných školách v zahraničí prispievajú nielen k spoznaniu požnohospodárskej výroby v susedných krajinách, ale aj k výmene skúseností a vytvoreniu nových priatežských vzahov medzi študentmi a pedagogickými pracovníkmi partnerských škôl. Veríme, že aj v budúcnosti budú podmienky na to, aby sa tieto vzahy aj naďalej rozvíjali a upevňovali.


Itt voltak a barátaink  

 

Az Akadálymentes hidak rendezvényen  régi kedves vendégek látogattak meg bennünket.
Testvériskolánk a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola és Gimnázium  tanárai és diákjai  tették tiszteletüket  az ünnepségen.Öt pedagógus és öt tanuló alkotta a küldöttséget. Vezetőjük Cserpák Ferencné  Mária  az iskola igazgatónője volt,aki a
megnyitó után a nevelőtestület és a diákság  nevében  köszöntötte  a rendezvény valamennyi résztvevőjét.

A két iskola között húszéves  szakmai és baráti kapcsolat van.Sok mindenben azonosak a nézeteink, így az innovációt is mindkét intézményben  kulcsfontosságunak  tartják. Az európaiságban való gondolkodásnak szép példája az   Akadálymentes hidak rendezvény.Magyarországon is egyre nagyobb teret kap az emberi méltóság az esélyegynlőség.Az iskoláknak szerte a világon  építeni kell  szimbolikus értelemben  a mindenki számára átjárható hidakat.

Az üdvözlő köszöntő után  vendégeinket iskolánk  pedagógusai Szakács Ilona, BendzsuraAndrea , és Százvai  Katalin  vették  szárnyaik alá.Végig kalauzolták őket  a sátrak rengetegében . Mindenütt érdeklődve szemlélték az iskolák bemutatóját, apró szuveníreket gyüjtöttek. Elfáradva a szemlélődésben a  lelátó lócáin pihentek meg és innen nézték a műsort , melynek keretében felléptek  a debreceniek is színes , tetszetős műsorral.Ezalatt vendégeink sátrában, szebbnél szebb virágkompozíciókat koszorúkat készítettek az ügyeskezű  lányok szaktanáruk irányításával. Ezt követően  állófogadásra kapott a csoport meghívást,ahol sok-sok finomsággal  vendégelte meg  őket az iskola igazgatósága.

Miután felfrissültek kápolna nézőbe  ment a kis társaság. Godzák Lajos a templom gondnoka ismertette a kastély és a templom történetét. Kis előadása  mindenkit lekötott.

Ezután hazaindultak vendégeink. Jelenlétüknek valamennyien örültünk ,reméljük ők is jól érezték magukat. 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design