Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qweKritéria prijímacieho konania
pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Pribeníku, ako príslušný orgán podľa
§ 5 odst. 4 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §
65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy určuje
termíny konania 1. kola prijímacích skúšok pre školský 2018/2019 nasledovne:


1. termín sa uskutoční 14.05.2018 (pondelok) od 8:00 hod
2. termín sa uskutoční dňa 17.05.2018 (štvrtok) od 8:00 hod

VIAC INFORMÁCII


Priateľský futbalový zápas

Dňa 7. mája 2008 o 13.00 hod. sa uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi žiakmi SOUP J. Majlátha 2 Pribeník a Spojenej školy Kráľovský Chlmec na futbalovom ihrisku TJ Pribeník.
Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu za krásneho počasia. Hralo sa dvakrát po 35 minút. Naši žiaci podali veľmi dobrý výkon a zaslúžene zvíťazili 4:0.
V základnej zostave nastúpili títo žiaci: Ballók Peter 4. A trieda, Tóth-Marczi Štefan 4. B, Kočiš Zoltán 3. A, Pribula Gergö, Bacskai Tomáš a Szabó Patrik 3. B, Kovács Karol 3. D, Dóžický Tomáš 1. Bag, Battyányi Ján a Kasič Michal 1. Ck a Makkai Tomáš 3:Cp. Postupne striedali Kis.Géczi Štefan 2. B, Káplár Zsolt 1. Ck a Katrinčák Marián 1. Bop. Na lavičke bol ešte pripravený Ferencz Dárius 1. Bop.

Odveta je naplánovaná na jún 2008 na ihrisku TJ Slavoj Kráľovský Chlmec.Irodalmi óra

 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design