Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe


hu/en

E-mailové adresy - E-mail címek:

MOV:

Ing. Juraj Košara - jurajkosara@gmail.com

Helena Bajuszová - ica.bajuszova@gmail.com

Bc. Katarína Eszenyiová - katka.eszenyi@gmail.com

Alexander Horos - elzamvh@gmail.com

Katarína Kováčová - kovackatalin@zoznam.sk

Bc. Ladislav Papp - lacipapp000@gmail.com

Bc. Rudolf Sakáč - sakacrudolf@gmail.com

Bc. László Székely - laszlo.szekely1982@gmail.com

Mgr. Eva Takácsová - evakozmetic@centrum.sk

Ján Tóth Kozma - toth.kozma.jan@gmail.com

TV:

PhDr. Monika Bálintová - Balintova_M@zoznam.sk

Andrea Bendžurová, MSc. - csokasi.andrea@freemail.hu

Mgr. Jarmila Berry - jarmilaberry@gmail.com

Mgr. Angelika Berkešová - angelika.berkesova@gmail.com

Ing. Ján Blaško - blasko.jann@centrum.sk

Ing. Andrej Kovács - endre1966@orangemail.sk

Mgr. Melinda Kusnyírová - kusnyir.melinda@gmail.com

Mgr. Angela Lattová - angela.lattova@gmail.com

Mgr. Alica Nagyová - n_alica@centrum.sk

Katarína Százvaiová, MSc. - katalin-csokasi@hotmail.com

RNDr. Silvia Šimková - silvia.simkova3@gmail.com

Mgr. Tomáš Tomori - tamastomori@gmail.com

Ing. Alica Varkondová - alica.varkondova@gmail.com

MVDr. Mikuláš Glovický - mvdr.glovicky@post.sk

 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design