Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe


hu/en

 

Flambovanie ovocia - Gyümölcsflambírozás

asd asd

Fotky


Súťažili sme - Versenyeztünk

Jedlá z liateho cesta - Palacinky * Kevert tésztából készített ételek - Palacsinta

asd asd

Fotky


Rozbehni sa! - Indulj el!

Nedávno prišla do našej školy pozvánka na workshop pod názvom "Rozbehni sa!" s Jurajom Kováčom a v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Pozitívna myšlienka tohto workshopu nás zaujala a preto sa dňa 4. 12. 2019 piati žiaci zúčastnili tohto workshopu v Košiciach. Cieľom programu bolo inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich vlastného podnikateľského nápadu. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať a otestovať si vlastné schopnosti a nápady s dobrými výsledkami. Veríme, že aj naši žiaci budú chcieť podnikať a prihlásia sa do tohto programu. Veľa šťastia! Text: Andrea Bendžúrová MSc. a Katarína Százvaiová MSc.

Nemrég érkezett az iskolánkba egy meghívó az "Indulj el!" elnevezéssel, melyet a Kassai megyei önkormányzat támogatott és Kováč György által irányított workshopra szólt. A meghívásnak eleget téve 2019 december 4.-én öt diákunk részt vett ezen a programon, melynek célja, hogy inspirálja a fiatalokat a vállalkozásokra és, hogy képesek legyenek elindítani saját vállalkozási ötleteiket. A mi diákjainknak is lehetősége nyílott képességeik és ötleteik letesztelésére, mely elég jól sikerült. Bízunk benne, hogy a mi diákjainknak is vállalkozási hajlamuk és jelentkeznek a programba. Sok sikert!

asd asd

Fotky


II. Školský ples - II. Iskolabál

asd asd

Fotky


Súťaž z anglického a ruského jazyka - Angol és orosz nyelvi verseny 12.12.2019

2019. dec. 12-én orosz és angol nyelvi verseny zajlott iskolánkon. Változatos tevékenységek végzésével tanulóink számot adtak orosz és angol kommunikációs képességeikről és nyelvtani ismereteikről. *

Dňa 12. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v anglickom a ruskom jazyku. Učitelia pripravili zaujímavé aktivity pre súťažiacich, kde preukázali svoje vedomosti a komunikačné schopnosti.

Text: Mgr. Alica Nagyová Fotky: PhDr. Monika Bálintová

asd asd

Fotky


Stolnotenisový turnaj - Asztalitenisz verseny 12.12.2019

I. Dobcsák Ladislav III.A

II. Petrík Tomáš I.N

III. Ragány Dominik II.A

asd asd

Fotky


120 ročná história - 120 évnyi történelem

Dňa 29. novembra 2019 sme oslávili 120. výročie histórie kaštieľa. Prezentoval György Cap historik. Počas osláv vystúpila operná speváčka Lívia Nagy Abaházi.

2019. november 29-én a kastély 120 éves történelmének megünneplése zajlott. Az előadó Cap György, történész volt. Az estét Abaházi Nagy Lívia operaénekesnő tette színesebbé.

asd asd

Fotky


Barmanský kurz - Barman képzés

V dňoch 25.-29. novembra 2019 sa konal barmanský kurz, kde žiaci získali vedomosti a zručnosti v príprave miešaných nápojov. Všetci 9 žiaci získali certifikát.

2019. november 25-től 29-edikéig iskolánkon lezajlott a barman kurz, ahol diákjaink megtanulták a barman rejtelmeit és fortélyait. Mind a kilencen elismerő oklevelett szereztek.

asd asd

Fotky


Súťaž "Európska identita" 28.11.2019

Súťaž sa konala dňa 28.11.2019 na SOŠ obchodu a služieb Michalovce, kde sa zúčastnili naší žiaci: Alexandra Molnárová (III.A), Jozef Šohajda (III.B) a Alexander Novák (II.B). Žiaci predviedli kulinárske umenie v príprave jedál krajín Fínska, Nemecka a Chorvátska, s ktorými získali 2. miesto. Celú súťaž ukončil a cenu odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav Sivý a Mgr. Peter Bačkovský vedúci Odboru školstva Košického samosprávneho kraja.

asd asd

Fotky


Olympiáda ľudských práv - Emberi jogok olimpiája

asd asd

Fotky


Stolnotenisový turnaj - Asztalitenisz verseny

I. miesto - Levente Dobcsák II.A

II. miesto - Tomáš Petrík I.N

III. miesto - Páloczi Edmund Daniel II.A

Srdečne blahoželáme!

asd asd

Fotky


Vyrezávanie tekvíc - Tökfaragás 29.10.2019

Dňa 29. októbra 2019 sa prvýkrát uskutočnila na našej škole súťaž vo vyrezávaní tekvice. Vďaka zručnosti, kreativite a fantázii našich žiakov boli vytvorené originálne tekvičky, ktoré upútajú pozornosť pri vstupe na našej škole. Súťaž vyhrali žiaci z I.N a II.N triedy. Text: Mgr. Anita Tóthová. Fotky: Mgr. Melinda Kusnyírová

2019. október 29-én iskolánkon először került megrendezésre tökfaragó verseny. Hála diákjaink ügyességének, kreativitásának és fantáziájának, egyedi munkák születtek, melyek magukra vonzák azok tekintetét, akik belépnek iskolánk udvarára. A versenyt az I.N és II.N osztály tanulói nyerték. Szöveg: Mgr. Tóth Anita. Fotók: Mgr. Kusnyír Melinda

asd asd

Fotky


Svätomartinský festival - Márton napi libagaliba

Deviaty ročník Svätomartinského festivalu vo Veľkých Trakanoch sa nezaobišiel bez prítomnosti tímu našich žiakov a pedagógov. Návštevníci sa mohli tešiť na krásne počasie, zaujímavé kultúrne programy, chutné husacie hody a súťaž vo varení. Naši žiaci a pedagógovia aj tento rok patrili medzi najlepších kuchárov festivalu a získali tretie miesto v súťaži vo varení husaciny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu! Text a fotky: PhDr. Monika Bálintová.

A kilencedik alkalommal megrendezett Márton-napi LibaGalibáról ezúttal sem hiányzott az iskolánk diákjaiból és pedagógusaiból álló csapat. A fesztiválra látogatók a kitűnő időjáráson kívül, szórakoztató kulturális programoknak, ízletes libafogásoknak és főzőversenynek is örülhettek. Diákjaink és pedagógusaink a főzőverseny harmadik helyezését szerezték meg. Türelmetlenük várjuk a következő évi LibaGalibát! Szöveg és fotók: PhDr. Monika Bálintová.

asd asd

Fotky


Svetový deň zdravej výživy - Az egészséges táplálkozás világnapja

Z príležitosti Svetového dňa výživy sme pre Vás v školskej jedálni pripravili v spolupráci s našimi pani majsterkami a žiakmi malú ochutnávku zdravých nátierok, zeleninových šalátov, ovocia, chutných múčnikov a nápojov.

Az egészes táplálkozás világnapja alkalmából iskolánk diákjai és mesternői közösen készítettek egy kis kóstolót gyümölcsökből és zöldségekből.

asd asd

Fotky


Zahraničná výmenná prax Čáslav - Külföldi csereprogram Čáslav 7.-10.10.2019

Žiaci našej školy sa v dňoch 7. - 10. októbra 2019 zúčastnili zahraničného výmenného programu na partnerskej škole SOU - Čáslav, Česká republika, kde rozvíjali svoje praktické zručnosti a návyky a zlepšovali svoje jazykové znalosti.

Iskolánk diákjai 2019 október 7.-től 10.-ig külföldi csereprogramban vettek részt a csehországi SOU - Čáslav partneriskolával, ahol hangsúlyt fektettek az iskoláink közti együttműködés megerősítésére és fejlesztették a nyelvi készségeiket.

asd asd

Fotky


Biela pastelka - Fehér pasztellceruza 20.09.2019

V piatok, 20. septembra 2019, sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Text a fotky: Mgr. Melinda Kusnyírová

Pénteken, 2019. szeptember 20-án iskolánk részt vett a Vakok és Gyengénlátók részére létrehozott jótékonysági gyűjtésben. A fehér pastellceruza a a láthatatlan vonalak, a láthatatlan világ szimbóluma. Szöveg és fotók: Mgr. Kusnyír Melinda

asd asd

Fotky


Europský deň jazykov - Európai nyelvi nap

V tento deň si viac ako inokedy pripomíname význam jazykového vzdelávania a zvyšovanie povedomia o jazykoch Európy. PK jazykov pripravila pre žiakov i zamestnancov bohatý vzdelávací program.

Ezen a napon világszerte megemlékeznek a nyelvekről Európában. Iskolánk nyelvészi gazdag és színes programokkal készültek a diákok számára.

Text/Szöveg: Mgr. Melinda Kusnyírová. Fotky/Képek: Mgr. Tomáš Tomori a Mgr. Melinda Kusnyírová.

asd asd

Fotky


Medzibodrožský kulturný festival - Bodrogközi kulturális fesztivál 14.09.2019

Ani veterné počasie nás neodradilo od toho, aby sme sa zúčastnili tohtoročného Medzibodrožského kultúrneho festivalu v Kráľovskom Chlmci. Bohatý kultúrny program a stánky plné miestnych kulinárskych chodov čakali na tých, ktorí zavítali 14. septembra na Námestie Milénia. Aj žiaci našej strednej odbornej školy pripravili pre návštevníkov lahodné dobroty. Už sa tešíme na budúcoročné slávnosti. Určite sa zúčastníme! Fotky a text: PhDr. Monika Bálintová

asd asd

Fotky


Deň medzinárodnej finančnej gramotnosti - Pénzügyi műveltség világnapja 09.09.2019

Vrámci dňa Medzinárodnej finančnej gramotnosti 9. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda a testovanie žiakov o ich finančných vedomostiach. Akcia sa konala už tretí rok a výsledky žiakov ukazujú výrazné zlepšovanie. Organizátori: Andrea Bendžurová MSc, Katarína Százvaiová MSc.

A Pénzügyi műveltség világnapja 2019. szeptember 9.-én került megrendezésre iskolánkon, amelynek keretén belül elhangzott az adott témához kapcsolódó előadás és immár 3. éve felmértük diákjaink tudását is, amely pozitív tendenciát mutat. Szervezők: Andrea Bendžurová MSc, Katarína Százvaiová MSc.

asd asd

Fotky


Slávnostné otvorenie školského roka - 2019/2020 - Ünnepélyes tanévnyitó

asd asd

Fotky


Projekt IROP

asd


 

 

 

 

 

 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design