Aktualitások
Szakok
Alkalmazottak
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe


sk/en

Mikuláš 2018

asd asd

Fotky


Návšteva Štátneho divadla v Košiciach - A kassai Nemzeti színház meglátogatása

asd asd

Fotky


Stúžková - Szalagavató

asd asd

Fotky


Zapečatenie triednej knihy - Az osztálykönyv lepecsételése

asd asd

Fotky


II. SOŠ má talent - II. Ki mit tud?

asd asd

Fotky


Návšteva divadla - Színházlátogatás - THALIA Košice

Dňa 13.11.2018 sa žiaci našej školy a pedagogickí zamestnanci zúčastnili divadelného predstavenia v košickom divadle Thália.

asd asd

Fotky


Svätomartinský festival - Libagaliba

asd asd

Fotky


Protidrogové dni a dni otvorených dverí - Drogellenes és nyitott napok

asd asd

Fotky


II. Zemiakovy festivál - II. Krumplifesztivál

asd asd

Fotky


Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto : 

 • majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v učebnom odbore: agromechanizátor, opravár
 • na plný úväzok
 • dátum nástupu: možný ihneď


Kategória pedagogického zamestnanca:

 • majster odbornej výchovy

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 1, časť XI. Majster odbornej výchovy vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • doklad o absolvovaní vzdelania
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných

           údajov

Iné požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
 • pred uzatvorením pracovnej zmluvy predloženie výpisu z Registra trestov

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie maďarského jazyka slovom a písmom
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom, v ktorom uchádzač popíše, prečo sa zaujíma o konkrétne pracovné miesto je potrebné doručiť poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu:  soup-pribenik@mail.t-com.sk do 1.októbra 2018

Vyhradzujeme si právo neodpovedať na žiadosti uchádzačov, ktorých vzdelanie nezodpovedá kvalifikačným požiadavkám na predmetnú pozíciu PZ.

Kontakt:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Majlátha 2
076 51  PribeníkIng.Štefan Dubík
riaditeľ školy

 


 

Jazdecké preteky 2018 - Lovasnapok 2018

27. mája 2018 za krásneho slnečného májového počasia sa opäť otvorili brány jazdeckého
areálu Strednej odbornej školy v Pribeníku. Stredná odborná škola, ktorá má sídlo v historickej
budove kaštieľa Majláthovcov sa stala dejiskom 21. ročníka jazdeckých pretekov v parkúre.
Organizova

nie Májovej ceny je dlhodobou tradíciou, ktorej základy položil samotný gróf Majláth
József na prelome 19.a 20. storočia. V tejto iniciatíve mu pomáhali jeho manželka
a Medzibodrožský dobročinný spolok. O zachovanie tejto ušľachtilej tradície sa usiluje vedenie
Strednej odbornej školy v Pribeníku už niekoľko desaťročí.
Riaditeľom súťaže aj v tomto roku bol Ing. Štefan Dubík, riaditeľ SOŠ v Pribeníku. Záštitu
nad pretekmi prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Pri realizácií
jazdeckých pretekov Stredná odborná škola každý rok spolupracuje so zastupiteľstvom obce
Pribeník.

asd asd

asd asd

asd asd

Celý článok

 


Pracovná stáž Erasmus - Erasmus külföldi szakgyakorlat

Amíg 2017 tavaszán 12-12 diák Magyarországra és Olaszországba utazhatott, addig idén február végén 16-16 jövendőbeli pincér, cukrász és szakács Egerben, illetve Bécsben három héten át gyarapíthatta tudását. A bécsi csoportot Tomori Tamás tanár és Pap László mester vezette, míg az Egerbe utazó csoportnak Kusnyír Melinda tanárnő és Bajusz Ilona mester voltak a vezetői.

A teljes cikket ITT olvashatják 

 

 

 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design