Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe


hu/en

Študijné odbory: Tanulmányi szak:
 • Agrárvállalkozás
  szakirány:
  menedzsment
 • Kereskedelmi dolgozó

Učebné odbory: Szakma:

2-ročné učebné odbory: 2-éves szakma:
 • Poľnohospodárska výroba
 • Potravinárska výroba
 • Mezőgazdasági termelés
 • Élelmiszeripari termelés

Nadstavbové štúdium: Felépítményi szak:

Externá diaľková forma: Távutas:
 • Agropodnikanie
 • Agromechanizátor, opravár
 • Kuchár
 • Agrárvállalkozás
 • Agrárgépesítő, karbantartó
 • Szakács

Duálne vzdelávanie - Duális képzés

Info o Duále 19-20_SJL-MJL 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design